Day

marts 27, 2019
Baggrunden er at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2018 gav tilladelse til træfældning på fællesarealet, på grundlag af foreningens lovgivningsmæssige forpligtelse til at bevare landskabets åbne engstykke-karakter (status quo-fredet). Siden første træfældning sommeren 2018 har der været chikanerier og hærværk mod grundejerforeningens formand og hans familie. Hændelsesforløbet er her beskrevet med formandens egne ord: 1. Sommeren...
Read More