Verserende diskussion og chikane i forbindelse med træfældningen

Baggrunden er at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2018 gav tilladelse til træfældning på fællesarealet, på grundlag af foreningens lovgivningsmæssige forpligtelse til at bevare landskabets åbne engstykke-karakter (status quo-fredet).

Siden første træfældning sommeren 2018 har der været chikanerier og hærværk mod grundejerforeningens formand og hans familie.

Hændelsesforløbet er her beskrevet med formandens egne ord:

1. Sommeren 2018 blev der sprøjtet kemikalier på et 10 meter langt og 2 meter højt bælte på mine stedsegrønne træer langs vejen, sådan at træerne skulle beskæres af hyret gartner for at se hæderlige ud.

2. Efterfølgende blev spredt 25-30 søsten i rabatten, sådan at slåmaskinen kunne blive ødelagt og nogen komme til skade, hvis en sten blev ramt. Jeg opdagede det, og ingen kom til skade.

3. Skraldespand bortført en onsdag morgen, jeg fandt den senere.

4. Så begyndte lorteposerne at blive smidt ind i haven. Først lukkede, almindelige hundelorteposer, derefter åbne, grønne kommunale affaldsposer med human lort. Poserne hang oftest i træerne, men havnede også på plænen. Jeg har ikke præcise tal, men 75 stk. er næppe forkert.

5. Hærværk i form af afbrækkede grene på fyr og Omorika; stedsegønne træer, hvor grenene som bekendt ikke vokser ud igen. Det er sket i flere omgange, senest torsdag d. 21. marts 2019.

6. Utallige telefonopkald, dels på min fastnettelefon, men også på vores mobiltelefoner, senest torsdag-fredag d. 21.-22. marts, hvor min kone jeg var i udlandet. Min kones telefon ringede kl 02.00 fredag nat og igen 06.00, så hvis vi er lidt svære at komme i kontakt med, er det forklaringen.

7. En sms med et kloaksprog, som jeg ikke vil gengive her. 

Til orientering er sagen meldt til politiet, som efterforsker. Politiet vil blive glad for henvendelser, der eventuelt kan kaste lys over sagen, gerne anonymt. Efterforsker: Henrik Pihl, Nordsjællands Politi, på 51724934.

Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på kommende generalforsamling.

———————

Bestyrelsen kan tilføje at efter Tonnys beskrivelse er der 27. marts 2019 begået yderligere hærværk. Nogen har revet låget af Tonnys skraldespand og smidt endnu en lortepose ind i hans have.