Day

maj 11, 2019
Da hele bestyrelsen, suppleanter og revisorer har stillet deres mandat til rådighed indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling. Da der skal vælges minimum 8 personer er det overordentlig vigtigt med så stort fremmøde som overhovedet muligt, så medlemmerne bliver bredt repræsenteret og alle poster besat. Dagsorden • Kort orientering fra afgående bestyrelse • Valg af dirigent...
Read More