Ekstraordinær generalforsamling, mandag d. 3. juni kl 19 i RAMhuset. Valg af ny bestyrelse, suppleanter og revisorer

Da hele bestyrelsen, suppleanter og revisorer har stillet deres mandat til rådighed indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling.
Da der skal vælges minimum 8 personer er det overordentlig vigtigt med så stort fremmøde som overhovedet muligt, så medlemmerne bliver bredt repræsenteret og alle poster besat.

Dagsorden
• Kort orientering fra afgående bestyrelse
• Valg af dirigent
• Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
• Valg af 1 suppleant
• Valg af 2 revisorer
• Eventuelt

Nuværende bestyrelse har accepteret at fortsætte som ”forretningsbestyrelse” frem til den ekstraordinære generalforsamling den 3. juni.
Vi er bevidste om, at fristen for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling bliver længere end fastsat i vedtægterne. Det skyldes praktiske årsager.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen,
Eghøj-Møllehavegård Grundejerforening