Category

NYHEDER FRA BESTYRELSEN
Da hele bestyrelsen, suppleanter og revisorer har stillet deres mandat til rådighed indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling. Da der skal vælges minimum 8 personer er det overordentlig vigtigt med så stort fremmøde som overhovedet muligt, så medlemmerne bliver bredt repræsenteret og alle poster besat. Dagsorden • Kort orientering fra afgående bestyrelse • Valg af dirigent...
Read More
Baggrunden er at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2018 gav tilladelse til træfældning på fællesarealet, på grundlag af foreningens lovgivningsmæssige forpligtelse til at bevare landskabets åbne engstykke-karakter (status quo-fredet). Siden første træfældning sommeren 2018 har der været chikanerier og hærværk mod grundejerforeningens formand og hans familie. Hændelsesforløbet er her beskrevet med formandens egne ord: 1. Sommeren...
Read More
Sidste nyt Afhentning af grenaffald i uge 18 (maks. 10 centimeter i diameter) Indkaldelse ordinær generalforsamling Eghøj-Møllehavegård Grundejerforening torsdag d. 02.05.2019 i RAMHUSET (ved Ramløse Skole) kl. 19.00. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 01.03.2019. Venlig hilsenBestyrelsen
Read More